Ako funguje Daňový kalendár?

Daňový kalendár obsahuje všetky dôležité termíny pre každého podnikateľa.

Zákony a úradné nariadenia sa v Slovenskej republike veľmi rýchlo menia. Vznikajú nám vždy nové povinnosti a udržať si v nich prehľad je mimoriadne náročné. My sa staráme o to, aby náš daňový kalendár bol vždy aktuálny a presný. Vy viac nemusíte riskovať premeškanie termínu na podanie daňových výkazov, priznaní a iných povinností vyplývajúcich zo zákona a vystaviť sa tak riziku udelenia pokuty.

Kalendár pokrýva povinnosti vočí nasledovným inštitúciám:

  • Daňové úrady
  • Sociálna poisťovňa
  • Zdravotné poisťovne

Daňový kalendár môžete používať dvomi spôsobmi:

  • Prelistovaním priamo na webovej stránke www.danovykalendar.sk.
  • Vyžiadaním pravidelného zasielania dôležitých termínov na Váš email. V tomto prípade, Vám vždy k 15. dňu v mesiaci príde jediný email, ktorý bude obsahovať termíny povinností v nadchádzajúcom mesiaci.

V oboch prípadoch si v pravej časti kalendára nastavíte, aký typ podnikateľskej činnosti vykonávate. Podľa toho bude Daňový kalendár vedieť, aké povinnosti sú pre Vás dôležité a ktoré termíny Vám zobrazí, alebo pravidelne bude zasielať emailom.